Trang chủ » Lưu trữ theo Tag Tên gọi

Lưu trữ theo Tag Tên gọi

Tháng Bảy, 2022

  • 19 Tháng Bảy

    Nguồn gốc tên gọi thành phố Huế

    Huế không phải là một từ Hán Việt, về nguyên bản cũng không mang nghĩa thuần Việt nào. Nguồn gốc cái tên thành phố Huế là do đọc trại một từ khác ra mà thành. Thành phố Huế vốn không xa lạ gì với mỗi người Việt Nam, nhưng cái …