Trang chủ » Lưu trữ theo Tag vé ca huế

Lưu trữ theo Tag vé ca huế

January, 2019

  • 11 January

    Nghe ca Huế để nhớ để thương

    Vé ca Huế trên sông Hương

    Nghe ca Huế để nhớ để thương – Đến Huế chưa nghe ca Huế, nhất là ca Huế trên sông Hương quả là một thiếu sót khi du lịch và khám phá cố đô Huế. Ca Huế trên sông Hương là hình thức nghệ thuật độc đáo, đặc sắc, tạo ra …