Trang chủ » Lưu trữ theo Tag unesco

Lưu trữ theo Tag unesco

January, 2019

  • 9 January

    Vài nét về Nhã Nhạc Cung Đình Huế

    Nhã nhạc Cung Đình Huế

    Nhã nhạc Cung Đình Huế – Huế được lựa chọn làm Kinh đô Triều Nguyễn, là trung tâm văn hóa chính trị của dân tộc Việt (1788-1945). Nơi đây hội tụ nhiều nhân tài trên khắp mọi miền đất nước và cũng là nơi giao thoa của các nền văn …

Chat Facebook
Gọi điện ngay