Trang chủ » Lưu trữ theo Tag tuồng huế

Lưu trữ theo Tag tuồng huế

Tháng Một, 2019

  • 14 Tháng Một

    Tuồng Huế

    Tuồng Huế – Năm 1627, Đào Duy Từ là người đầu tiên đã mang về cho chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên nghệ thuật tuồng (hát bội). Giới nghệ nhân tuồng và cổ nhạc Huế đến nay vẫn thờ Đào Duy Từ làm tổ sư và coi năm 1627 là niên …