Trang chủ » Lưu trữ theo Tag Quần thể di tích

Lưu trữ theo Tag Quần thể di tích

Tháng Một, 2019

  • 16 Tháng Một

    Quần thể di tích cố đô Huế – Di sản văn hoá thế giới

    Đại Nội Huế

    Quần thể di tích cố đô Huế – Di sản văn hoá thế giới – Với một di sản văn hoá vật thể và tinh thần mang ý nghĩa quốc hồn quốc tuý của dân tộc, Huế là một hiện tượng văn hoá độc đáo của Việt Nam và thế giới. …