Trang chủ » Lưu trữ theo Tag nhã nhạc cung đình huế

Lưu trữ theo Tag nhã nhạc cung đình huế

Tháng Một, 2019

 • 14 Tháng Một

  Nhã nhạc Cung đình Huế

  Nhã Nhạc Cung Đình Huế

  Nhã nhạc Cung đình Huế – Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Là một loại hình âm nhạc mang tính bác học của các triều đại quân chủ trong xã hội Việt Nam suốt hơn 10 thế kỷ. Nhã nhạc nhằm tạo sự trang trọng cho các …

 • 9 Tháng Một

  Vài nét về Nhã Nhạc Cung Đình Huế

  Nhã nhạc Cung Đình Huế

  Nhã nhạc Cung Đình Huế – Huế được lựa chọn làm Kinh đô Triều Nguyễn, là trung tâm văn hóa chính trị của dân tộc Việt (1788-1945). Nơi đây hội tụ nhiều nhân tài trên khắp mọi miền đất nước và cũng là nơi giao thoa của các nền văn …