Trang chủ » Lưu trữ theo Tag ngọ môn huế

Lưu trữ theo Tag ngọ môn huế

Tháng Tám, 2019

  • 29 Tháng Tám

    Ngọ Môn – biểu tượng kiến trúc cung đình Huế

    Ngọ Môn – biểu tượng kiến trúc cung đình Huế. Ngọ Môn là hình ảnh gắn liền với đất cố đô Huế, mặc nhiên là như vậy. Đó là một công trình kiến trúc đặc sắc có giá trị trên nhiều phương diện. Cùng với cầu Trường Tiền, Kỳ Đài, tháp …