Trang chủ » Lưu trữ theo Tag Lễ hội Festival Huế 2023

Lưu trữ theo Tag Lễ hội Festival Huế 2023

Tháng Tư, 2023

  • 2 Tháng Tư

    Các chương trình và sự kiện Lễ hội Festival Huế 2023

    Khởi động cho sự kiện Festival Huế 2023 gắn với định hướng Festival Bốn mùa trải dài xuyên suốt cho cả năm là Lễ hội mùa Xuân (tháng 1-3). Lễ hội mùa Xuân với chủ đề “Xuân Cố đô” bao gồm các lễ hội cung đình, lễ hội truyền thống, …