Trang chủ » Lưu trữ theo Tag Lễ hội bốn mùa

Lưu trữ theo Tag Lễ hội bốn mùa

Tháng Một, 2022

  • 2 Tháng Một

    Lịch trình các hoạt động trong Festival Huế 2022

    Thừa Thiên Huế là địa phương đi đầu trong việc tổ chức một hình thái lễ hội đương đại mang tầm quốc gia, quốc tế là Festival Huế. Trải qua hơn 20 năm với 10 kỳ, Festival Huế đã trở thành một Festival được chú ý trong hệ thống các …