Trang chủ » Tag Archives: lăng vua minh mạng

Tag Archives: lăng vua minh mạng

February, 2016

  • 24 February

    Lăng vua Minh Mạng

    Lăng vua Minh Mạng đầy chất thơ

    Lăng vua Minh Mạng – Tháng 2 năm 1820 vua Gia Long băng hà, con trai thứ tư là Phúc Kiểu, húy là Đảm lên nối ngôi, đặt niên hiệu Minh Mạng. Minh Mạng là ông vua có nhiều đóng góp vào việc ổn định và xây dựng vương triều ...