Trang chủ » Lưu trữ theo Tag lăng vua minh mạng

Lưu trữ theo Tag lăng vua minh mạng

Tháng Một, 2019

 • 9 Tháng Một

  Video Lăng Vua Minh Mạng Huế

  Hồ Lưu Khiêm với Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ nơi nhà vua đến ngắm hoa

  Tháng 2 năm 1820 vua Gia Long băng hà, hoàng tử thứ tư là Nguyễn Phúc Đảm được đưa lên ngai vàng, lấy niên hiệu là Minh Mạng. Vua Minh Mạng là người có nhiều đóng góp đối với công việc mở mang đất nước, đưa nước Đại Nam lên …

Tháng Hai, 2016

 • 24 Tháng Hai

  Lăng vua Minh Mạng

  Lăng vua Minh Mạng đầy chất thơ

  Lăng vua Minh Mạng – Tháng 2 năm 1820 vua Gia Long băng hà, con trai thứ tư là Phúc Kiểu, húy là Đảm lên nối ngôi, đặt niên hiệu Minh Mạng. Minh Mạng là ông vua có nhiều đóng góp vào việc ổn định và xây dựng vương triều …