Trang chủ » Lưu trữ theo Tag lăng vua khải định

Lưu trữ theo Tag lăng vua khải định

Tháng Hai, 2016

  • 24 Tháng Hai

    Lăng vua Khải Định

    Cung Thiên Định

    Lăng vua Khải Định còn gọi là Ứng Lăng, là lăng mộ của vua Khải Định (1885-1925), vị vua thứ 12 của triều Nguyễn, toạ lạc trên triền núi Châu Chữ (còn gọi là Châu Ê) bên ngoài kinh thành Huế. Cái khác biệt lớn nhất của lăng Khải Định …