Trang chủ » Lưu trữ theo Tag lăng vua gia long

Lưu trữ theo Tag lăng vua gia long

January, 2019

  • 9 January

    Video Lăng Vua Gia Long Huế

    Lăng vua Gia Long

    Tên gọi lăng Gia Long hiện nay thực ra là để chỉ cả một quần thể lăng tẩm của nhiều người trong hàng quyến thuộc của nhà vua, với trọng địa là khu lăng mộ của vua Gia Long và bà Thừa Thiên Cao Hoàng hậu. Men theo các lối …

Chat Facebook
Gọi điện ngay