Trang chủ » Lưu trữ theo Tag kiến trúc huế

Lưu trữ theo Tag kiến trúc huế

Tháng Một, 2020

  • 9 Tháng Một

    Vua Gia Long và phong thủy kinh thành Huế

    Vua Gia Long và phong thủy kinh thành Huế. Sau ngày lên ngôi, vua Gia Long đích thân nghiên cứu tìm hướng tốt và cuộc đất thuận tiện xây dựng kinh thành Huế. Đáp ứng lòng người trước khi định đô Dân cư của 8 làng phải di dời đi …