Trang chủ » Lưu trữ theo Tag hưng miếu

Lưu trữ theo Tag hưng miếu

Tháng Mười Hai, 2019

  • 9 Tháng Mười Hai

    Hưng Tổ Miếu – thờ cha vua Gia Long

    Hưng Tổ Miếu – thờ cha vua Gia Long. Hưng Miếu (hay còn gọi Hưng Tổ Miếu) thờ ông Nguyễn Phúc Côn, thân sinh vua Gia Long.Sinh thời ông không ở ngôi chúa nhưng sau vẫn được truy tôn child porn miếu hiệu là Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng Đế. Hưng …