Trang chủ » Lưu trữ theo Tag giảm giá

Lưu trữ theo Tag giảm giá

Tháng Tư, 2022

  • 1 Tháng Tư

    Một số dịch vụ tại Di Tích Huế được giảm giá

    Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ giảm giá một số dịch vụ tại Di Tích Huế như sau: Thời gian giảm giá vé: từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 01/06/2022 Nội dung giảm giá: Giảm 50% giá vé thuyết minh hướng dẫn tại các điểm di …