Trang chủ » Lưu trữ theo Tag Festival Nghề Truyền Thống Huế 2023

Lưu trữ theo Tag Festival Nghề Truyền Thống Huế 2023

Tháng Tư, 2023

  • 2 Tháng Tư

    Các chương trình và sự kiện Lễ hội Festival Huế 2023

    Khởi động cho sự kiện Festival Huế 2023 gắn với định hướng Festival Bốn mùa trải dài xuyên suốt cho cả năm là Lễ hội mùa Xuân (tháng 1-3). Lễ hội mùa Xuân với chủ đề “Xuân Cố đô” bao gồm các lễ hội cung đình, lễ hội truyền thống, …

  • 2 Tháng Tư

    Festival Nghề truyền thống Huế 2023

    Tiếp nối thành công của 8 lần tổ chức từ năm 2005 đến nay và triển khai Đề án Festival bốn mùa, UBND thành phố Huế tiếp tục tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 9 năm 2023 với chủ đề “Tinh hoa Nghề Việt” từ ngày 28/4 …