Trang chủ » Lưu trữ theo Tag Festival Hue 2022

Lưu trữ theo Tag Festival Hue 2022

Tháng Năm, 2022

  • 20 Tháng Năm

    Chương trình chính thức Tuần lễ Festival Huế 2022

    Festival Huế 2022 là Festival đầu tiên được tổ chức theo định hướng bốn mùa, mà điểm nhấn là tuần lễ Festival văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc gia và quốc tế với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” diễn ra từ ngày …