Trang chủ » Lưu trữ theo Tag di sản phi vật thể

Lưu trữ theo Tag di sản phi vật thể

Tháng Một, 2019

  • 14 Tháng Một

    Nhã nhạc Cung đình Huế

    Nhã Nhạc Cung Đình Huế

    Nhã nhạc Cung đình Huế – Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Là một loại hình âm nhạc mang tính bác học của các triều đại quân chủ trong xã hội Việt Nam suốt hơn 10 thế kỷ. Nhã nhạc nhằm tạo sự trang trọng cho các …