Trang chủ » Lưu trữ theo Tag đặt vé ca huế

Lưu trữ theo Tag đặt vé ca huế

January, 2019

  • 11 January

    Đặt vé Ca Huế trên sông Hương

    Thuyền rồng ca Huế trên sông Hương

    Đặt vé Ca Huế trên Sông Hương là một hình thức thưởng thức nghệ thuật thả hồn vào những điệu hò mênh mang, những câu hát Nam ai, Nam bình sâu lắng. Ca Huế trên sông Hương là một hình thức sinh hoạt nghệ thuật độc đáo của người dân Cố đô, …