Trang chủ » Lưu trữ theo Tag Đàn Nam Giao

Lưu trữ theo Tag Đàn Nam Giao

Tháng Hai, 2020

  • 18 Tháng Hai

    Đàn Nam Giao – đàn tế trời của các vua Nguyễn ở Huế

    Đàn Nam Giao – đàn tế trời của các vua Nguyễn ở Huế. Theo thống kê, đã có 10 trong tổng số 13 vị vua nhà Nguyễn đích thân tế hoặc sai người tế thay ở đàn Nam Giao với 98 buổi đại lễ được tổ chức. Vị trí xây …