Trang chủ » Lưu trữ theo Tag đại nội huế

Lưu trữ theo Tag đại nội huế

Tháng Mười Hai, 2019

  • 9 Tháng Mười Hai

    Hưng Tổ Miếu – thờ cha vua Gia Long

    Hưng Tổ Miếu – thờ cha vua Gia Long. Hưng Miếu (hay còn gọi Hưng Tổ Miếu) thờ ông Nguyễn Phúc Côn, thân sinh vua Gia Long.Sinh thời ông không ở ngôi chúa nhưng sau vẫn được truy tôn child porn miếu hiệu là Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng Đế. Hưng …

Tháng Tám, 2019

  • 29 Tháng Tám

    Ngọ Môn – biểu tượng kiến trúc cung đình Huế

    Ngọ Môn – biểu tượng kiến trúc cung đình Huế. Ngọ Môn là hình ảnh gắn liền với đất cố đô Huế, mặc nhiên là như vậy. Đó là một công trình kiến trúc đặc sắc có giá trị trên nhiều phương diện. Cùng với cầu Trường Tiền, Kỳ Đài, tháp …