Trang chủ » Lưu trữ theo Tag Cửu Đỉnh

Lưu trữ theo Tag Cửu Đỉnh

Tháng Sáu, 2020

  • 20 Tháng Sáu

    Ý nghĩa 9 ngọn núi đúc trên Cửu Đỉnh Huế

    Ý nghĩa 9 ngọn núi đúc trên Cửu Đỉnh Huế – Ở mối đỉnh trong số 9 cái đỉnh dựng ở trước Thế Miếu Huế có 18 hình đúc nổi. Trên mỗi đỉnh có 3 tầng; tầng giữa được coi là trọng tâm giao tiếp nên có hình trời, đất …