Trang chủ » Lưu trữ theo Tag Cửa Ngăn

Lưu trữ theo Tag Cửa Ngăn

Tháng Sáu, 2020

  • 4 Tháng Sáu

    13 cửa ra vào Kinh Thành Huế

    13 cửa ra vào Kinh Thành Huế – Cổng ngõ (hay cửa) được xem là bộ mặt của các công trình kiến trúc, với chức năng chính là nơi ra vào của cư dân sinh sống trong vùng, trong khu vực, hoặc trong mỗi một công trình, nó còn có chức …