Trang chủ » Lưu trữ theo Tag cầu tràng tiền

Lưu trữ theo Tag cầu tràng tiền

January, 2019

  • 9 January

    Video Cầu Trường Tiền Huế

    Cầu Trường Tiền Huế

    Cùng với Núi Ngự Bình, Sông Hương thì Cầu Trường Tiền Được coi là một trong những biểu tượng mang tính đặc trưng nhất của Huế. Có một người con xứ Huế ở phương trời xa đã nói rằng: “Trường Tiền là chiếc cầu định mệnh của Huế. Đến Huế …

Chat Facebook
Gọi điện ngay