Trang chủ » Lưu trữ theo Tag cầu tràng tiền

Lưu trữ theo Tag cầu tràng tiền

Tháng Một, 2019

  • 9 Tháng Một

    Video Cầu Trường Tiền Huế

    Cầu Trường Tiền Huế

    Video Cầu Trường Tiền Huế. Cùng với Núi Ngự Bình, Sông Hương thì Cầu Trường Tiền Được coi là một trong những biểu tượng mang tính đặc trưng nhất của Huế. Có một người con xứ Huế ở phương trời xa đã nói rằng: “Trường Tiền là chiếc cầu định …