Trang chủ » Khám phá Huế

Khám phá Huế

Lễ Hội Điện Huệ Nam 2022

Lễ Hội Điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hoá tâm linh của vùng đất Cố đô, và đây là một trong những lễ hội được lên kế hoạch tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế 2022.  Do điều kiện thời tiết ngày 2-3/4/2022 không thuận …

Chi tiết »